14
Пет, Дек
115 Нови статии

Варненско НПО създаде наръчник за спорта в младежката политика

Младежката политика е все по-актуална тема в рамките на ЕС. Чрез нея Брюксел се стреми да насърчи младежите да бъдат по-активни в различните сфери на живота и най-вече икономически. Различните страни в съюза използват различни тактики за работа с младите хора и тяхното приобщаване.
Странно защо спортът сравнително рядко се коментира като удачен инструмент за социална работа с подрастващите. Въпреки, че има редица добри практики в тази посока, политическото говорене по темата обикновено се ограничава до образование, социална помощ, доброволчество или изкуства.
Варненската неправителствена организация Юначе разработи наръчник, който дава конкретни съвети и идеи на администрацията как и защо да ползват спорта като инструмент в своите младежки политики. Наръчникът с автор Денислав Георгиев е базиран на редица изследвания и срещи с експерти в областта на спорта и младежката политика. Ще бъде предоставен както на местната администрация, така и пред работните групи по младежка политика в Брюксел.
Подготовката и издаването на наръчника е финансирано по проект SPORTIDEAS - СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ И ИДЕИ ЗА СПРАВЯНЕ С ПРОБЛЕМА NEETS ЧРЕЗ СПОРТ по дейност „Младежки проекти – 2015“ на Община Варна

 
Ако смятате, че имате новина, която е важна или просто да споделите Вашата позиция по даден проблем може да го направите от тази форма

Facebook

 
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Абонирайте се чрез нашия безплатен абонамент по имейл, за да получавате известия, когато е налична нова информация.