11
Вто, Дек
119 Нови статии

"Никога в България не са пристигали толкова много – 350 млн. лв. за наука" със задоволство заяви Проф. Танев

„За мен е голяма чест да открия третото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж  2014 – 2020 г.“. Преди около една година зли езици разправяха че програмата няма да бъде подписана. Направихме нужното и беше подписана“ - каза при откриването на заседанието министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев и изрази задоволство, че прогнозите на скептиците за провал не са се сбъднали.
„Никога в България не са пристигали толкова много – 350 млн. лв. за наука. Удоволствие за мен е да ръководя този форум, на който ще продължим съвместната си работа в конструктивен дух на европейско и национално партньорство“ – каза министърът и информира присъстващите за свършената работа след второто заседание на Комитета за наблюдение, проведено в края на месец май тази година.
„Изминалите летни месеци бяха време на усилена дейност, чийто резултати днес са пред вас. Проведено бе едно заседание на подкомитет „Научни изследвания и технологично развитие“ и по две заседания на тематичните работни групи – „Висше образование“ и съответно „Предучилищно и училищно образование“, „Социално приобщаване чрез образование“. На тези заседания бяха обсъдени предложените от Управляващия орган  критерии за избор на девет операции и две методологии за оценяване на проектни предложения. Стартирани са процедури за подбор на проекти по две операции, а до края на годината ще стартират процедури за директно представяне на още шест операции“ – отчете се министър Танев и благодари на вицепремиера Томислав Дончев и не на последно място на своя екип за извършената огромна работа.
„В процеса на нашата работа ние спазихме принципа за провеждане на широка обществена дискусия по представената проблематика с всички заинтересовани страни в рамките на трите тематични работни групи, подкомитета „Научни изследвания и технологично развитие“, както и на ниво преговорен процес -  с представителите на Европейската комисия.  Стилът на ръководството както в цялото правителство – във всички министерства, - така и в Министерството на образованието и науката, е диалогът. Това е основополагащ принцип на управление. В тези диалози се включиха не само експерти по образование и наука, но и представители на студентските, докторантски, младежки организации, ръководители и представители на работодателски, синдикални и неправителствени организации, както и водещи представители на професионалните гилдии и сдружения“- очерта кръга на заинтересованите среди проф. Танев.

 
Ако смятате, че имате новина, която е важна или просто да споделите Вашата позиция по даден проблем може да го направите от тази форма

Facebook

 
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Абонирайте се чрез нашия безплатен абонамент по имейл, за да получавате известия, когато е налична нова информация.